Jaké mechanismy fungují pro kontrolu doplňků stravy, jaké požadavky musí splňovat a kdo je vlastně kontroluje?
My ve VITARu vám za kvalitu našich výrobků ručíme a necháváme vás nahlédnout i pod pokličku.
Proto vám nabízíme všechny odpovědi pěkně přehledně a na základě našich postupů a zkušeností.

Co musí splňovat doplňky stravy před uvedením na trh?

Doplňky stravy definuje zákon č. 110/1997 Sb. jako „potravinu, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem.“ Nepřekvapí tedy, že doplňky stravy musí splňovat legislativní požadavky platící právě pro potraviny.

 

Ministerstvo zemědělství_logo

  • Notifikace

  • Především musí proběhnout tzv. notifikace na Ministerstvu zemědělství ČR. To znamená, že výrobce musí ministerstvu zaslat informace o produktu včetně textů na etiketě a složení. U všech výrobků, které jsou uváděny na trh se provádí mikrobiální a chemická analýza, popřípadě stanovení aktivních složek. Pro stanovení a potvrzení zdravotní nezávadnosti výrobku spolupracujeme s akreditovanou laboratoří MVDr. Pavel Mikuláš, v Brně.

EFSA_logo

  • Deklarace

  • Pro doplňky stravy platí, že musí splňovat veškeré legislativní požadavky pro potraviny a také povinnosti vyplývající z  další související legislativy pro doplňky stravy. Stejně jako související předpisy o označování zdravotních a výživových tvrzení podle EFSA (European Food Safety Authority). Znamená to mimo jiné, že na etiketě výrobku musí být uvedeno vedle názvu výrobku, kategorie potraviny, hmotnosti i kompletní složení a všechny uvedené údaje musí být pravdivé. Jinými slovy – co deklarujeme na obalu, musí být i uvnitř výrobku. A to minimálně po dobu celé expirace výrobku.

Jak probíhá kontrola doplňků stravy?

Je několikastupňová, interní i externí. Kontrolují se jak vstupní suroviny, tak hotové výrobky.

SZPI_logo

  • Státní kontroly výrobků

  • Kontroly množství deklarovaných aktivních látek v našich doplňcích stravy děláme dle nastavených interních pravidel. Zároveň dochází ke kontrole a testování ze strany spotřebitelských organizací nebo Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) – právě ta má na starosti kontrolu nad dodržováním pravidel v oblasti doplňků stravy, které spadají mezi potraviny. SZPI může kontrolovat veškeré výrobky na trhu, a to náhodně nebo na podnět zvenčí, třeba ze strany zákazníka. Obvykle takových kontrol máme kolem 10 za rok.

  •  

kontroly doplňků stravy

  • Interní kontroly surovin

  • Netestujeme jen složení hotových doplňků stravy, zajímají nás samozřejmě i vstupní suroviny. „U všech surovin a primárních obalů máme nastaveny vstupní kontroly kvality. Náhodně provádíme i interní audity u našich dodavatelů a máme jasně nastavený systém pro výběr surovin. Ty musí mít příslušné certifikáty jakosti a splněny všechny legislativní požadavky.  Dodavatelé jsou z naší strany v pravidelných intervalech hodnoceni,“ vysvětluje Jana Pszczolková, ředitelka kontroly kvality, vývoje a legislativy ve VITARu.