Příběhy zaměstnanců

Obchodní ředitel pro retail, Marek Rampula


Výroba


Vývoj a legislativa

 

 

Vztahy na pracovišti se řídí etickým kodexem a společnost VITAR, s.r.o. se účastní také vzdělávacích projektů zajišťujících školení pro zaměstnance:

Specifické vzdělávání zaměstnanců VITAR, s.r.o.

Rádi bychom informovali širokou veřejnost a své partnery, že v letech 2013 – 2014 realizovala naše společnost VITAR, s.r.o. vzdělávací projekt s názvem „Specifické vzdělávání zaměstnanců VITAR, s.r.o.“ z prostředků ESF, prostřednictvím výzvy 92 s názvem OP LZZ / GG Educa. Projekt jsme úspěšně ukončili.

Prostřednictvím tohoto projektu byli naši zaměstnanci proškoleni v řadě odborných kurzů a programů zaměřených na jejich profesní rozvoj i na celkový rozvoj naší společnosti. Z realizovaných kurzů je patrná spokojenost zaměstnanců, přínos v odbornosti a profesionalitě. Získaná pozitiva bohatě vykompenzovala starosti spojené s administrací projektu.

Tímto bychom rádi veřejně poděkovali za tuto příležitost a zdůraznili i dalším potenciálním žadatelům, jak je tato možnost efektivní a cenná.

Všem vřele doporučujeme.

Tým společnosti VITAR, s.r.o.

„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.“

Educa II

31. 12. 2012 u nás skončilo vzdělávání zaměstnanců z dotačního titulu EDUCA II. Děkujeme všem zaměstnancům, kteří školení absolvovali, školitelům za jejich obětavý přístup, a v neposlední řadě Evropské unii za přidělení dotace, která vzdělání umožnila.

Educa III

Cílem projektu bylo zvýšení profesních dovedností a znalostí zaměstnanců společnosti VITAR, s.r.o. za účelem zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Celkem bylo proškoleno 53 zaměstnanců působících ve výrobě nápojů Capri-Sonne, ve výrobě effervescentních tablet, zaměstnanců laboratoří, managementu, v obchodním a marketingovém oddělení.