Udržitelnost

Vítejte v sekci, ve které se můžete podívat na naši cestu k udržitelnosti.

Ačkoli naše povinnost publikovat nefinanční report dle směrnice CSRD Evropské unie ještě nevstoupila v platnost, jsme přesvědčeni, že je důležité poskytnout našim partnerům, zaměstnancům a komunitám strukturované informace o našem úsilí. Právě k tomu poslouží náš nefinanční report, ve kterém se dozvíte, jaké kroky podnikáme k naplnění našich cílů.

Děkujeme vám za podporu a přejeme příjemné čtení.