Společnost VITAR spolupracuje s celou řadou subjektů na obchodní bázi. Spolupráci rozvíjíme také na odborném základě s různými osobnostmi a institucemi, jejichž činnost souvisí se zdravím a zdravým životním stylem. Kooperace ale probíhá i v dalších rovinách - například s vysokými školami, chráněnými dílnami či záslužnými projekty:


Chráněné dílnyChráněné dílny v Tišnově a okolí

Náš výrobní závod se nachází v Tišnově u Brna, kde se snažíme jako dobří sousedé zapojovat do místních projektů. Spolupracujeme také s chráněnými dílnami TiRO Blansko a bika, jejichž zaměstnanci se zapojují do procesu balení doplňků stravy, dárkových balíčků a dalších produktů. Podporujeme tak činnost a začlenění zdravotě postižených lidí do společnosti v regionu, ve kterém působíme.


Český národní registr dárců kostní dřeněČeský národní registr dárců kostní dřeně

Českým národním registrem dárců dřeně spolupracujeme v rámci projektu Jedu na dřeň. Ten si dává za cíl rozšiřovat registr potenciálních dárců kostní dřeně ochotných v budoucnu kdykoliv darovat kousek sebe sama k záchraně lidského života a zdraví vážně nemocného krvetvorbou. V registru jsou i jména majitelů a zaměstnanců VITARu, který patří od začátku projektu k jeho partnerům. Podporujeme tak činnost projektu, který pomáhá lidem žít.

 

Fakulta multimediálních komunikací UTB

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Spolupráce se studenty vysokých škol nám přináší zajímavý pohled na některé z aktivit, kterým se věnujeme. S Fakultou multimediálních komunikací UTB spolupracujeme například na přípravě marketingových kampaní, v oblasti výzkumů nebo při tvorbě a konzultacích bakalářských a magisterských prací.