Charta kvalityCharta kvality

V roce 2016 se VITAR připojil k signatářům Charty kvality ČR. Jejím cílem je zasadit se o to, aby české výrobky a služby vykazovaly co nejlepší poměr kvality a ceny, a byly tak schopny se prosadit na mezinárodním trhu. Charta kvality ČR je součástí aktivit Národní politiky kvality, jež zřizuje ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Rady kvality České republiky. Dokument navazuje na Evropskou Chartu kvality, kterou Evropská unie deklarovala své přesvědčení, že v globální světové ekonomice je kvalita určujícím faktorem úspěšnosti podnikání.

VITAR se jako signatář Charty kvality zavázal k jednání v souladu s jejími zásadami, mezi které patří například tyto závazky:

  • všeobecně podporovat přístup ke kvalitě v soukromém i veřejném sektoru formulovaný v přijaté strategii Národní politiky kvality;
  • rozvíjet výchovu ke kvalitě na všech úrovních vzdělávání od základního po nejvyšší a podporovat výchovu k etice a morálce v rodině i ve společnosti;
  • rozvíjet současné chápání metod a nástrojů kvality a zpřístupňovat je každému;
  • aktivně rozšiřovat zkušenosti a nejlepší praxi z oblasti kvality a inovací;podporovat a šířit dobré jméno "české kvality" ve světě;
  • usilovat každodenně o dosažení nového pokroku v kvalitě a inovacích;
  • angažovat se pro dosahování vysoké kvality a inovací ve všem, co člověk vytváří a naplňovat cíle Národní politiky kvality vyhlašované každoročně Radou kvality České republiky.

Listina signatáře ke stažení.

Certifikace HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Systém analýzy rizika a stanovení kritických bodů) je mezinárodně uznávanou metodou, která pomáhá společnostem v oblasti potravin a nápojů identifikovat rizika v oblasti bezpečnosti potravin, přispívá k prevenci rizik v oblasti bezpečnosti potravin a nabízí řešení v souladu s právními předpisy. Tento systém je zákonem vyžadován u všech potravinářských podniků.  

Certifikát HACCP ke stažení.


Certifikace IFS

Jako výrobce doplňků stravy s distribucí do celého světa podstupujeme mezinárodně uznávané odborné certifikace, kterými u našich odběratelů dokládáme dodržování jimi vyžadovaných standardů. Jsme tak vlastníky mezinárodních certifikátů potvrzujících vysokou kvalitu potravinářské výroby IFS (International Food Standard, Higher Level).

Mezinárodní norma potravin IFS je společný standard pro bezpečnost potravin, který používá jednotný systém hodnocení pro kvalifikaci a výběr dodavatelů. Pomáhá prodejcům potravin zajistit bezpečnost nabízených produktů a monitoruje úroveň kvality výrobců značkových potravinářských výrobků.

Certifikát IFS ke stažení.