Charta kvalityCharta kvality

V roce 2016 se VITAR připojil k signatářům Charty kvality ČR. Jejím cílem je zasadit se o to, aby české výrobky a služby vykazovaly co nejlepší poměr kvality a ceny, a byly tak schopny se prosadit na mezinárodním trhu. Charta kvality ČR je součástí aktivit Národní politiky kvality, jež zřizuje ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Rady kvality České republiky. Dokument navazuje na Evropskou Chartu kvality, kterou Evropská unie deklarovala své přesvědčení, že v globální světové ekonomice je kvalita určujícím faktorem úspěšnosti podnikání.

VITAR se jako signatář Charty kvality zavázal k jednání v souladu s jejími zásadami, mezi které patří například tyto závazky:

  • všeobecně podporovat přístup ke kvalitě v soukromém i veřejném sektoru formulovaný v přijaté strategii Národní politiky kvality;
  • rozvíjet výchovu ke kvalitě na všech úrovních vzdělávání od základního po nejvyšší a podporovat výchovu k etice a morálce v rodině i ve společnosti;
  • rozvíjet současné chápání metod a nástrojů kvality a zpřístupňovat je každému;
  • aktivně rozšiřovat zkušenosti a nejlepší praxi z oblasti kvality a inovací;podporovat a šířit dobré jméno "české kvality" ve světě;
  • usilovat každodenně o dosažení nového pokroku v kvalitě a inovacích;
  • angažovat se pro dosahování vysoké kvality a inovací ve všem, co člověk vytváří a naplňovat cíle Národní politiky kvality vyhlašované každoročně Radou kvality České republiky.

Listina signatáře ke stažení.

Certifikace HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Systém analýzy rizika a stanovení kritických bodů) je mezinárodně uznávanou metodou, která pomáhá společnostem v oblasti potravin a nápojů identifikovat rizika v oblasti bezpečnosti potravin, přispívá k prevenci rizik v oblasti bezpečnosti potravin a nabízí řešení v souladu s právními předpisy. Tento systém je zákonem vyžadován u všech potravinářských podniků.  

Certifikát HACCP ke stažení.


Certifikace ISO 22000 a FSSC 22000

Jako výrobce doplňků stravy s distribucí do celého světa dobrovolně podstupujeme mezinárodně uznávané odborné certifikace, kterými u našich odběratelů dokládáme dodržování jimi vyžadovaných standardů. Jsme tak vlastníky mezinárodních certifikátů potvrzujících vysokou kvalitu potravinářské výroby:

  • ISO 22000 - systém managementu bezpečnosti potravin
  • FSSC 22000 - Food Safety System Certification; systém pro bezpečnost potravin zahrnující požadavky ISO 22000, ISO 22002 a požadavky FSSC 22000. Jedná se o standard uznaný organizací GFSI (Global Food Safety Initiative). Jeho certifikace je akceptována obchodními řetězci jako dostatečný důkaz o zajišťování bezpečnosti potravin ze strany výrobce.

Certifikát ISO 22000 ke stažení.

Certifikát FSSC 22000 ke stažení.