Soutěž na Facebooku

Naše soutěže na Facebooku se řídí jednoduchými pravidly, která jsou vždy zveřejněna na našem profilu u příslušné soutěže.

Aby nedocházelo ke zneužívání a soutěžilo se fér, sepsali jsme pár základních pravidel pro námi pořádané soutěže:

  • V případě tzv. "prázdných" či falešných profilů si vyhrazujeme právo na jejich vyřazení ze soutěže.
  • Každý může napsat svůj soutěžní tip jen 1x za dobu konání dané soutěže.
  • Tip nelze v průběhu soutěže měnit, tzn. upravené tipy můžeme ze soutěže vyřadit.
  • Výhru z jedné soutěže lze zaslat na jednu adresu jen v počtu 1 ks; v případě více výherců z jedné poštovní adresy budou kontaktováni další soutěžící v pořadí.

Výhry zasíláme jen na adresy v rámci České republiky.

Soutěže nejsou žádným způsobem sponzorovány, podporovány, vyhodnocovány ani spravovány provozovatelem sociální sítě Facebook a nijak s ní nesouvisí.

Soutěžíme pro radost a v duchu fair-play.