Všeobecné informace o věrnostním programu "VITAR klub"

Společnost VITAR cítí odpovědnost pomáhat lidem ve snazší cestě ke zdraví. I proto je naším mottem „Pomáháme lidem vést zdravější život“, čímž představujeme koncepci životního stylu založeného na třech pilířích. Těmi jsou principy života vedoucí ke zdraví, naše firemní zkušenosti trvající několik desetiletí, a pomoc lidem s doplňováním chybějících živin do jejich jídelníčků.

VITAR klub si dal za cíl lemovat Vaši cestu ke zdraví směrovkami, které na sebe vzájemně navazují, podporují se a společně Vás tak dovedou k Vašemu cíli – spokojenému aktivnímu životu plnému zdraví a vitality.

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky věrnostního programu VITAR klub pro zdravější život (dále jen „Věrnostní program“ nebo „VITAR klub“) provozovaného společností VITAR, s.r.o., třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín. IČ: 00566632, DIČ: CZ00566632. Zapsáno v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 189 (dále jen „VITAR“), jehož prostřednictvím poskytuje společnost VITAR svým věrným zákazníkům níže uvedené výhody.

 

2. VZNIK, PRŮBĚH A UKONČENÍ ČLENSTVÍ VE VĚRNOSTNÍM PROGRAMU VITAR KLUB

Členem VITAR klubu se může stát výlučně fyzická osoba starší 18 let, která se zaregistruje v souladu s uvedenými podmínkami (dále jen „člen“). Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou z Věrnostního programu vyloučeny.

Členství ve VITAR klubu je dobrovolné a zcela bezplatné. Čerpání výhod z členství je možné pouze v rámci České republiky.

Registraci do VITAR klubu lze provést registrací na webu www.vitar.cz nebo www.nasevitaminy.cz.

Přihláškou zákazník potvrzuje souhlas s podmínkami Věrnostního programu. Dále pak souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za podmínek stanovených v bodě 4. Údaje je možné aktualizovat po přihlášení ve svém zákaznickém účtu na stránkách www.nasevitaminy.cz (v zákaznické sekci).

Členství vzniká okamžikem registrace, přičemž je nutné obdržet potvrzující e-mail o registraci. Společnost VITAR si vyhrazuje právo zamítnout registraci zákazníka v případě uvedení důvodu zamítnutí. Odmítnutí registrace bude zákazníkovi sděleno e-mailem.

Členství ve Věrnostním programu může být ukončeno na vlastní žádost člena bez udání důvodu a to písemně na e-mail vitarklub@vitar.cz

Členství ve VITAR klubu je ukončeno odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

3. VĚRNOSTNÍ PROGRAM VITAR KLUB

Registrovaným členům VITAR klubu nabízíme výhody a benefity, které mohou čerpat. Tyto výhody jsou neustále aktualizovány na webu www.vitarklub.cz.  

 

4. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

Zasílání zboží se řídí Obchodními podmínkami e-shopu uvedenými na stránkách www.nasevitaminy.cz.

Společnost VITAR a jednotliví členové spolu komunikují pomocí telefonního hovoru, e-mailovou poštou, klasickou poštou nebo přes internetové stránky www.vitar.cz.

Společnost VITAR si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu pozastavit činnost Věrnostního programu či jeho činnost ukončit, a to i bez předchozího upozornění. Společnost VITAR se však zavazuje o tomto pozastavení či ukončení činnosti Věrnostního programu informovat zákazníky a členy na webových stránkách www.vitar.cz.

VITAR klub si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek. V podmínkách bude vždy označeno datum účinnosti změny. Podmínky jsou standardně umístěny na www.vitar.cz.

Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Věrnostního programu určeného spotřebitelům.

Tyto podmínky Věrnostního programu jsou platné od 1. 3. 2017 a v plném rozsahu nahrazují všechna předchozí pravidla či podmínky Věrnostního programu.

Člen Věrnostního programu, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Aktualizace podmínek Věrnostního programu proběhla dne: 24. 5. 2019