Doplňky stravy a kontrola jejich kvality: Jak to v praxi vypadá?

7. 8. 2018

Ptáte se, jaké mechanismy fungují pro kontrolu doplňků stravy, jaké požadavky musí splňovat a kdo je vlastně kontroluje? My ve VITARu vám za kvalitu našich výrobků ručíme a necháváme vás nahlédnout i pod pokličku. Proto vám nabízíme všechny odpovědi pěkně přehledně a na základě našich postupů a zkušeností.

Začněme tím, co jsou vlastně doplňky stravy zač. Zákon č. 110/1997 Sb. je definuje jako „potravinu, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem.“ Nepřekvapí tedy, že doplňky stravy musí splňovat legislativní požadavky platící právě pro potraviny, mezi které se řadí.

Ministerstvo zemědělství_logo


Co musí splňovat doplňky stravy před uvedením na trh?

Především musí proběhnout tzv. notifikace na Ministerstvu zemědělství ČR. To znamená, že výrobce musí ministerstvu zaslat informace o produktu včetně textů na etiketě a složení. U všech výrobků, které jsou uváděny na trh se provádí mikrobiální a chemická analýza, popřípadě stanovení aktivních složek. Pro stanovení a potvrzení zdravotní nezávadnosti výrobku spolupracujeme s akreditovanou laboratoří MVDr. Pavel Mikuláš, v Brně.

EFSA_logoPro doplňky stravy platí, že musí splňovat veškeré legislativní požadavky pro potraviny a také povinnosti vyplývající z  další související legislativy pro doplňky stravy. Stejně jako související předpisy o označování zdravotních a výživových tvrzení podle EFSA (European Food Safety Authority). Znamená to mimo jiné, že na etiketě výrobku musí být uvedeno vedle názvu výrobku, kategorie potraviny, hmotnosti i kompletní složení a všechny uvedené údaje musí být pravdivé. Jinými slovy – co deklarujeme na obalu, musí být i uvnitř výrobku. A to minimálně po dobu celé expirace výrobku.


Jak probíhá kontrola doplňků stravy?

SZPI - logoKontroly množství deklarovaných aktivních látek v našich doplňcích stravy děláme dle nastavených interních pravidel. Zároveň dochází ke kontrole a testování ze strany spotřebitelských organizací nebo Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) – právě ta má na starosti kontrolu nad dodržováním pravidel v oblasti doplňků stravy, které spadají mezi potraviny. SZPI může kontrolovat veškeré výrobky na trhu, a to náhodně nebo na podnět zvenčí, třeba ze strany zákazníka. Jen v prvním pololetí letošního roku jsme ve VITARu měli 3 návštěvy inspektorů ze SZPI.

Laboratorní testy_VITARNetestujeme ale jen složení hotových doplňků stravy, zajímají nás samozřejmě i vstupní suroviny. „U všech surovin a primárních obalů máme nastaveny vstupní kontroly kvality. U některých našich dodavatelů provádíme interní audity a máme jasně nastavený systém pro výběr surovin. Ty musí mít příslušné certifikáty jakosti a splněny všechny legislativní požadavky.  Dodavatelé jsou z naší strany v pravidelných intervalech hodnoceni,“ vysvětluje Jana Pszczolková, ředitelka kontroly kvality, vývoje a legislativy ve VITARu.


Jaké máme standardy a certifikáty pro doplňky stravy?

Jedním z hlavních požadavků pro výrobce potravin je zavedení a dodržování požadavků systému HACCP. Ten je implementovaný z důvodu prokázání výroby bezpečných a zdravotně nezávadných výrobků. „Jeho principem je přesný popis technologických postupů při výrobě doplňků stravy i nealkoholických nápojů Capri-Sun, analýza možných rizik a stanovení kritických kontrolních bodů. Takový popis samozřejmě musí být na všechny typy výrobků, takže jich máme několik a vše jsme povinni schopní doložit při pravidelných auditech, které probíhají každý rok,“ říká Jana Pszczolková.

certifikáty kvality_VITARMimo systému HACCP máme implementovány a při pravidelných ročních auditech certifikovány požadavky mezinárodních standardů kvality -  IFS FOOD  (International Food Standard) a  BRC (Global Standard for Food Safety).

Kvalita námi vyráběných doplňků stravy je pro naši společnosti největší prioritou a je závazkem vůči všem našim zákazníkům.

VITAR klub logo
Zaujal vás tento článek? Přihlaste se do VITAR klubu a získáte informace jako první - včetně dalších mnoha výhod!
Přihlásit se můžete zde Stát se členem